Bo Wärmling Anders Hemmingson
CFO
bo.warmling@ahlmarks.se anders.hemmingson@ahlmarks.se
054-14 97 00 054-14 97 33
Erik Hemmingson Ulrica Frykemo
 Chief Financial Officer, CFO Chief Accountant
erik.hemmingson@ahlmarks.se ulrica.frykemo@ahlmarks.se
054-14 97 36 054-14 97 16
Åsa Hulteberg Kristina Löved Hedén
Purchasing & Logistics Manager Office administration
asa.hulteberg@ahlmarks.se kristina.loved@ahlmarks.se
054-14 97 41 054-14 97 31
Peter Andersson Peter Andersson
Premises Administration Premises Administration
peter.andersson@ahlmarks.se peter.andersson@ahlmarks.se
070-64 64 332 070-64 64 332
Visiting address  Postal address
Ahlmarkshuset  Box 306
Södra Kyrkogatan 6  651 07  KARLSTAD
652 24 Karlstad