AHLMARKS LINES Lines bedriver shippingverksamhet i norra Europa med såväl egna som inhyrda fartyg. Dotterbolaget Euroforest bedriver fibertradingverksamhet i Storbritannien, det vill säga handel med bland annat massaved och flis. Exporten går till den svenska, norska och finska skogsindustrin. Scanunit utför ombordservice samt levererar lyftutrustning till fartyg och industrin.

BBGRUPPEN är marknadens ledande aktör inom lås & säkerhet, beslag- och inredning. Företaget finns på 14 orter från Kiruna i norr till Malmö i söder och arbetar nära sina kunder inom bygg- och fastighetssektorn.

MILLER GRAPHICS GROUP är verksamma inom prepress i Europa och tillhandahåller alla tjänster före tryck som originalarbete, repro och tryckformar för förpackningsindustrin och tryckerier. Bolagets mål är att vara förstahandsvalet för prepress.

Ahlmarksfastigheten rymmer såväl kontors- som butikslokaler och 12 stycken två-fyrarumslägenheter. Uthyrningen av lägenheter handhas av Rohm & Co.

Parkeringshuset erbjuder traditionell timparkering samt månadshyra bakom låst grind.

Talent Plastics erbjuder allt från idé, design och formgivning inom plasttillverkning, till formsprutning och extrudering av termoplaster. Kunderna finns framför allt inom vitvaru-, VVS- och elektronikbranschen, samt inom fordons- och byggnadsindustrin.

Inom MTG MaskinTeknik finns Edman & Sjöberggruppen som konstruerar, tillverkar, reparerar och distribuerar hydraulikutrustning. Företaget har ett mycket brett kunnande och är en komplett leverantör av industri- och mobilhydraulik.